Miratimi i largët ose mbështetja në distancë

Një mënyrë tjetër për të bërë familjen është adoptim i largët. Mbështetja nuk adresohet për të miturit pa një familje, por është një lloj adoptimi për familjen. Arsimi në varësi të kushteve të vendit ofrohen.

Miratimi i largët ose mbështetja në distancë

Lini Komentin Tuaj

Please enter your comment!
Please enter your name here